Право на ползване на peltabrewing.com, както и на поръчка имат само лица навършили 18 години.

  • Регистрация

Регистрацията не е задължителна при закупуване на стока от peltabrewing.com. Тя ви дава правото да следите статуса на вашата поръчка, както и да участвате в предстоящи промоции и да използвате всички услуги на магазина.
Регистрирането е напълно безплатно и става като попълните коректно формата за регистрация. При попълване на електронната форма за регистрация, клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни.

  • Поръчка

peltabrewing.com приема поръчки по всяко време на седмицата и денонощието и ги обработва всеки работен ден.

Във всеки продукт стои бутон “+Количката”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във вашата виртуална “пазарска количка”. Съдържанието на количката се запазва, докато решите да преминете към покупка на стоките, като преди това може да го редактирате.
Цената, която е посочена, е за един брой или комплект, в български лева, с включен ДДС и не включва стойността на доставката.

При потвърждение на поръчката и съдържанието на виртуалната ви количка, ще бъдете препратени към форма за плащане. Ако искате да получите поръчката на друг адрес, различен от този на регистрацията ви, задължително опоменете това в полето за забележки. В случай че не сте регистриран потребител, ще трябва да попълните коректно данните си в отворилата се форма.

На посочения от Вас e-mail адрес ще получите съобщение с всички данни за поръчката и статуса й. Моля проверете дали сте го получили и ако не сте (за всеки случай проверете и директория Спам в електронната си поща), се свържете с нас.

Поръчката се счита за потвърдена при приемане на условията от Клиента.

  • Плащане

Плащането се осъществява по следните начини:
– в брой на куриера при приемане на поръчката, в случаите, когато е избрана такава опция.
– чрез кредитна/дебитна карта при онлайн плащане.

При отказана или върната поръчка, която е платена онлайн, сумата на клиента ще бъде възстановена по същата карта, която е използвана за плащането.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и транспортните разходи, невключени в тази цена.

  • Отказ на поръчката

Клиентът има право да откаже поръчката си в следните случаи:

Стоката е получена повредена;
Не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
Цената не съответства на оферираната;
Стоката е с изтекъл срок на годност.

Клиентът има право да откаже поръчката си и непосредствено след заявяването й, но не и след като тя е вече изпратена по куриер. 

  • Гаранции и връщане

Закупена стока може да бъде върната в срок от седем дни от получаването й, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по чл.55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на клиента, освен в случаите на фабричен дефект или стока с изтекъл срок на годност, в които те се поемат от peltabrewing.com. 
В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

  • Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

  • Органи регулиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на „Пелта Брюинг“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg 
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД: 
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg 
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Поверителност

Клиентът може по всяко време да поиска от peltabrewing.com заличаване на клиентския си профил. 

При извършване на промени в условията, peltabrewing.com се задължава да уведоми клиента чрез съобщение на електронната му поща и/или публикува на видно място в peltabrewing.com.

peltabrewing.com няма да споделя личните данни на клиентите или да ги предоставя на трети лица при никакви положения и се задължава да пази конфиденциалност относно данните на всеки потребител и направените от него поръчки.

peltabrewing.com няма достъп и не пази информация относно плащанията с кредитни и дебитни карти, като подобен тип плащания винаги минават през защитена система на БОРИКА.

При потвърждаване на поръчката си всеки потребител се съгласява с условията за ползване на peltabrewing.com

Клиентът се задължава при ползуване на peltabrewing.com:
да спазва българското законодателство, настоящите Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в peltabrewing.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.
Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящата уебстраница са запазени и са собственост на peltabrewing.com. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от “Пелта Брюинг” ООД и изрично опоменаване на източника (peltabrewing.com) на видно място в цитата.

Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са тяхна собственост.

При неспазване на задълженията по предходната алинея, peltabrewing.com има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, peltabrewing.com има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.